liczba złożona
liczba parzysta
[ ? ]

260


słownie

dwieście sześćdziesiąt


kwota słownie

dwieście sześćdziesiąt złotych

260 to 0,26 tysiąca lub 26% tysiąca, a do pełnego tysiąca brakuje jeszcze 740.

Liczba 260​ jest liczbą parzystą, złożoną.

Właściwości liczby 260

Notacja

polska konwencja edytorska 260
polska konwencja matematyczna 260
notacja naukowa 2,6e2
postać wykładnicza 2,6 × 102
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 100000100
oktalny (ósemkowy) 404
heksadecymalny (szesnastkowy) 104

Podzielność (faktoryzacja)

iloczyn wszystkich czynników 2 × 2 × 5 × 13
iloczyn potęg czynników 22 × 5 × 13
liczba pierwsza nie
liczba dzielników 12
Dzielniki liczby 260:
1, 2, 4, 5, 10, 13, 20, 26, 52, 65, 130, 260

Przykładowe zdania z użyciem liczby 260​

260 bajtów to mniej niż 1 KB (kilobajt).
Odpłatność 260 polskich złotych zapisuje się słownie na przelewie w ten sposób: dwieście sześćdziesiąt złotych, 00/100 groszy.
Nad głowami spada akurat pewnie dwieście sześćdziesiąt płatków śniegu.
W kontenerze da radę przechować dwieście sześćdziesiąt klamotów.
Ta książeczka ma dwieście sześćdziesiąt stronic.
Czy Olsztynek oraz Krzywiń rozmieszczone są dwieście sześćdziesiąt kilometrów od siebie?