liczba pierwsza
liczba nieparzysta
[ ? ]

241


słownie

dwieście czterdzieści jeden


kwota słownie

dwieście czterdzieści jeden złotych

241 to 0,241 tysiąca lub 24,1% tysiąca, a do pełnego tysiąca brakuje jeszcze 759.

Liczba 241​ jest liczbą nieparzystą, pierwszą.

Właściwości liczby 241

Notacja

polska konwencja edytorska 241
polska konwencja matematyczna 241
notacja naukowa 2,41e2
postać wykładnicza 2,41 × 102
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 11110001
oktalny (ósemkowy) 361
heksadecymalny (szesnastkowy) f1

Podzielność (faktoryzacja)

Liczba 241 jest liczbą pierwszą. Oznacza to, że dzieli się tylko przez 1 oraz samą siebie.
liczba pierwsza tak
liczba dzielników 2
Dzielniki liczby 241:
1, 241

Przykładowe zdania z użyciem liczby 241​

Na głowie może rosnąć sobie nawet dwieście czterdzieści jeden blond włosów.
Należność w kwocie 241 zł wypisuje się słownie na przelewie w ten sposób: dwieście czterdzieści jeden złotych, 00/100 groszy.
W ubiegłotygodniowej grze wylosowana została liczba dwieście czterdzieści jeden.
Ta struktura krystaliczna ma min. dwieście czterdzieści jeden lat.
Luneczka umie ukuć dwieście czterdzieści jeden kłamstw w mgnieniu oka, aby skryć swoją dekoncentrację.
241 bajtów to mniej niż 1 KB (kilobajt).