liczba pierwsza
liczba nieparzysta
[ ? ]

241


słownie

dwieście czterdzieści jeden


kwota słownie

dwieście czterdzieści jeden złotych

241 to 0,241 tysiąca lub 24,1% tysiąca, a do pełnego tysiąca brakuje jeszcze 759.

Liczba 241​ jest liczbą nieparzystą, pierwszą.

Właściwości liczby 241

Notacja

polska konwencja edytorska 241
polska konwencja matematyczna 241
notacja naukowa 2,41e2
postać wykładnicza 2,41 × 102
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 11110001
oktalny (ósemkowy) 361
heksadecymalny (szesnastkowy) f1

Podzielność (faktoryzacja)

Liczba 241 jest liczbą pierwszą. Oznacza to, że dzieli się tylko przez 1 oraz samą siebie.
liczba pierwsza tak
liczba dzielników 2
Dzielniki liczby 241:
1, 241

Przykładowe zdania z użyciem liczby 241​

W skrzynce pomieści się dwieście czterdzieści jeden klekotów.
Na głowie może rosnąć sobie nawet dwieście czterdzieści jeden blond włosów.
Ta struktura krystaliczna ma min. dwieście czterdzieści jeden lat.
Pewni jesteście czy Raszków oraz Syców znajdują się dwieście czterdzieści jeden jardów między sobą?
Dwieście czterdzieści jeden gór.
241 bajtów to mniej niż 1 KB (kilobajt).