liczba pierwsza
liczba nieparzysta
[ ? ]

23 741


słownie

dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści jeden


kwota słownie

dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści jeden złotych

23 741 to około 0,024 miliona lub w przybliżeniu 2,37% miliona, a do pełnego miliona brakuje jeszcze 976259.

Liczba 23741​ jest liczbą nieparzystą, pierwszą.

Właściwości liczby 23 741

Notacja

polska konwencja edytorska 23 741
polska konwencja matematyczna 23.​741
notacja naukowa 2,374​1e4
postać wykładnicza 2,374​1 × 104
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 101110010111101
oktalny (ósemkowy) 56275
heksadecymalny (szesnastkowy) 5cbd

Podzielność (faktoryzacja)

Liczba 23 741 jest liczbą pierwszą. Oznacza to, że dzieli się tylko przez 1 oraz samą siebie.
liczba pierwsza tak
liczba dzielników 2
Dzielniki liczby 23741:
1, 23741

Przykładowe zdania z użyciem liczby 23741​

Opłatę 23741 złotych polskich rozpisuje się słownie na dokumencie jako dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści jeden złotych, 00/100 groszy.
Ten problem ma aż dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści jeden możliwych rozwiązań.
Ten lateryt ma minimum dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści jeden lat.
23741 bajtów to około 23,18 KB.
W minionej grze wylosowana była liczba dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści jeden.
Jesteś pewien, że Pieniężno oraz Koprzywnica są oddalone o dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści jeden kilometrów pomiędzy sobą?