liczba pierwsza
liczba nieparzysta
[ ? ]

23


słownie

dwadzieścia trzy


kwota słownie

dwadzieścia trzy złote

23 to 0,023 tysiąca lub 2,3% tysiąca, a do pełnego tysiąca brakuje jeszcze 977.

Liczba 23​ jest liczbą nieparzystą, pierwszą.

Właściwości liczby 23

Notacja

polska konwencja edytorska 23
polska konwencja matematyczna 23
notacja naukowa 2,3e1
postać wykładnicza 2,3 × 101
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 10111
oktalny (ósemkowy) 27
heksadecymalny (szesnastkowy) 17

Podzielność (faktoryzacja)

Liczba 23 jest liczbą pierwszą. Oznacza to, że dzieli się tylko przez 1 oraz samą siebie.
liczba pierwsza tak
liczba dzielników 2
Dzielniki liczby 23:
1, 23

Przykładowe zdania z użyciem liczby 23​

Iguś zdoła wykombinować dwadzieścia trzy zmyłki od niechcenia, byleby zataić swoje wykroczenia.
W kartonie upchnie się dwadzieścia trzy drobiazgi.
23 bajty to mniej niż 1 KB (kilobajt).
Na głowie mogą rosnąć na przykład dwadzieścia trzy falowane włosy.
Stawkę w wysokości 23 polskie złote wypisuje się słownie na deklaracji opłaty tak: dwadzieścia trzy złote, 00/100 groszy.
Misiek waży dwadzieścia trzy kilogramy.