Ta liczba jest bardzo duża. Niektóre właściwości są niedostępne.
liczba złożona
liczba parzysta
[ ? ]

2 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222


słownie

dwa decyliardy dwieście dwadzieścia dwa decyliony dwieście dwadzieścia dwa nonyliardy dwieście dwadzieścia dwa nonyliony dwieście dwadzieścia dwa oktyliardy dwieście dwadzieścia dwa oktyliony dwieście dwadzieścia dwa septyliardy dwieście dwadzieścia dwa septyliony dwieście dwadzieścia dwa sekstyliardy dwieście dwadzieścia dwa sekstyliony dwieście dwadzieścia dwa kwintyliardy dwieście dwadzieścia dwa kwintyliony dwieście dwadzieścia dwa kwadryliardy dwieście dwadzieścia dwa kwadryliony dwieście dwadzieścia dwa tryliardy dwieście dwadzieścia dwa tryliony dwieście dwadzieścia dwa biliardy dwieście dwadzieścia dwa biliony dwieście dwadzieścia dwa miliardy dwieście dwadzieścia dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa

Liczba 222222222222222222222222222222​222222222222222222222222222222​2222​ jest liczbą parzystą, złożoną.

Właściwości liczby 2 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222

Notacja

polska konwencja edytorska 2 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222
polska konwencja matematyczna 2.​222.​222.​222.​222.​222.​222.​222.​222.​222.​222.​222.​222.​222.​222.​222.​222.​222.​222.​222.​222.​222
notacja naukowa 2,222​222​222​222​222​222​222​222​222​222​222​222​222​222​222​222​222​222​222​222​222e63
postać wykładnicza 2,222​222​222​222​222​222​222​222​222​222​222​222​222​222​222​222​222​222​222​222​222 × 1063
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 1111111111111111111111111111111​11111111111111111111111111111111
oktalny (ósemkowy) 777777777777777777777
heksadecymalny (szesnastkowy) 7fffffffffffffff

Przykładowe zdania z użyciem liczby 222222222222222222222222222222​222222222222222222222222222222​2222​