liczba złożona
liczba nieparzysta
liczba półpierwsza
[ ? ]

21 253


słownie

dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy


kwota słownie

dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote

21 253 to około 0,021 miliona lub w przybliżeniu 2,13% miliona, a do pełnego miliona brakuje jeszcze 978747.

Liczba 21253​ jest liczbą nieparzystą, złożoną, półpierwszą.

Właściwości liczby 21 253

Notacja

polska konwencja edytorska 21 253
polska konwencja matematyczna 21.​253
notacja naukowa 2,125​3e4
postać wykładnicza 2,125​3 × 104
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 101001100000101
oktalny (ósemkowy) 51405
heksadecymalny (szesnastkowy) 5305

Podzielność (faktoryzacja)

iloczyn wszystkich czynników 53 × 401
iloczyn potęg czynników 53 × 401
liczba pierwsza nie
liczba dzielników 4
Dzielniki liczby 21253:
1, 53, 401, 21253

Przykładowe zdania z użyciem liczby 21253​

21253 bajty to około 20,75 KB.
Panorama sprzedana była za zawrotne dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy korony szwedzkie.
Z obłoków padają teraz gdzieś dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy płatki śniegu.
Dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy strzykawki.
Dzisiejszy kredyt na zakup środków higienicznych na dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote przyznany został na czas osiemnastu miesięcy.
Na czubku główki mogą wyrastać nawet dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy siwe włoski.