liczba złożona
liczba parzysta
[ ? ]

2 125 000


słownie

dwa miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy


kwota słownie

dwa miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych

2 125 000 to około 0,002 miliarda lub w przybliżeniu 0,21% miliarda, a do pełnego miliarda brakuje jeszcze 997875000.

Liczba 2125000​ jest liczbą parzystą, złożoną.

Właściwości liczby 2 125 000

Notacja

polska konwencja edytorska 2 125 000
polska konwencja matematyczna 2.​125.​000
notacja naukowa 2,125e6
postać wykładnicza 2,125 × 106
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 1000000110110011001000
oktalny (ósemkowy) 10066310
heksadecymalny (szesnastkowy) 206cc8

Podzielność (faktoryzacja)

iloczyn wszystkich czynników 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 17
iloczyn potęg czynników 23 × 56 × 17
liczba pierwsza nie
liczba dzielników 56
Dzielniki liczby 2125000:
1, 2, 4, 5, 8, 10, 17, 20, 25, 34, 40, 50, 68, 85, 100, 125, 136, 170, 200, 250, 340, 425, 500, 625, 680, 850, 1000, 1250, 1700, 2125, 2500, 3125, 3400, 4250, 5000, 6250, 8500, 10625, 12500, 15625, 17000, 21250, 25000, 31250, 42500, 53125, 62500, 85000, 106250, 125000, 212500, 265625, 425000, 531250, 1062500, 2125000

Przykładowe zdania z użyciem liczby 2125000​

2125000 bajtów to około 2 075,20 KB, lub około 2,03 MB.
Ten ił ma z dwa miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy lat.
Aż dwa miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy ciał niebieskich znajduje się we wszechświecie.
Ostatnie dokapitalizowanie na kupno maszyn w kwocie dwa miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych udzielone zostało na czas jedenastu lat.
Giełda papierów wartościowych osiągnęła dziś dwa miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy koron norweskich wpływów.
Wydatki na akcesoria kosztowały tylko dwa miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych.