liczba złożona
liczba parzysta
[ ? ]

21 200


słownie

dwadzieścia jeden tysięcy dwieście


kwota słownie

dwadzieścia jeden tysięcy dwieście złotych

21 200 to około 0,021 miliona lub 2,12% miliona, a do pełnego miliona brakuje jeszcze 978800.

Liczba 21200​ jest liczbą parzystą, złożoną.

Właściwości liczby 21 200

Notacja

polska konwencja edytorska 21 200
polska konwencja matematyczna 21.​200
notacja naukowa 2,12e4
postać wykładnicza 2,12 × 104
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 101001011010000
oktalny (ósemkowy) 51320
heksadecymalny (szesnastkowy) 52d0

Podzielność (faktoryzacja)

iloczyn wszystkich czynników 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 53
iloczyn potęg czynników 24 × 52 × 53
liczba pierwsza nie
liczba dzielników 30
Dzielniki liczby 21200:
1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 40, 50, 53, 80, 100, 106, 200, 212, 265, 400, 424, 530, 848, 1060, 1325, 2120, 2650, 4240, 5300, 10600, 21200

Przykładowe zdania z użyciem liczby 21200​

Ten szkielet ma z dwadzieścia jeden tysięcy dwieście lat.
Ta niewiadoma ma aż dwadzieścia jeden tysięcy dwieście możliwych rozwiązań.
Z niebios spada w tym momencie gdzieś dwadzieścia jeden tysięcy dwieście kropelek deszczu.
21200 bajtów to około 20,70 KB.
Malowidło odsprzedane zostało za bagatela dwadzieścia jeden tysięcy dwieście koron norweskich.
Kwotę 21200 polskich złotych wypisuje się słownie na druczku należności tak: dwadzieścia jeden tysięcy dwieście złotych, 00/100 groszy.