liczba pierwsza
liczba nieparzysta
[ ? ]

211


słownie

dwieście jedenaście


kwota słownie

dwieście jedenaście złotych

211 to 0,211 tysiąca lub 21,1% tysiąca, a do pełnego tysiąca brakuje jeszcze 789.

Liczba 211​ jest liczbą nieparzystą, pierwszą.

Właściwości liczby 211

Notacja

polska konwencja edytorska 211
polska konwencja matematyczna 211
notacja naukowa 2,11e2
postać wykładnicza 2,11 × 102
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 11010011
oktalny (ósemkowy) 323
heksadecymalny (szesnastkowy) d3

Podzielność (faktoryzacja)

Liczba 211 jest liczbą pierwszą. Oznacza to, że dzieli się tylko przez 1 oraz samą siebie.
liczba pierwsza tak
liczba dzielników 2
Dzielniki liczby 211:
1, 211

Przykładowe zdania z użyciem liczby 211​

211 bajtów to mniej niż 1 KB (kilobajt).
Ten wolumen ma dwieście jedenaście stronic.
Abelard da radę wyssać z palca dwieście jedenaście ściem na poczekaniu, żeby umotywować własną nieuczciwość.
Dwieście jedenaście kobiet.
Ten bazalt ma min. dwieście jedenaście lat.
W ubiegłotygodniowej zgaduj-zgaduli wygrała liczba dwieście jedenaście.