ułamek dziesiętny
[ ? ]

208​33,​53​


słownie

dwadzieścia tysięcy osiemset trzydzieści trzy i pięćdziesiąt trzy setne


kwota słownie

dwadzieścia tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote i pięćdziesiąt trzy grosze