liczba złożona
liczba nieparzysta
liczba półpierwsza
[ ? ]

201


słownie

dwieście jeden


kwota słownie

dwieście jeden złotych

201 to 0,201 tysiąca lub 20,1% tysiąca, a do pełnego tysiąca brakuje jeszcze 799.

Liczba 201​ jest liczbą nieparzystą, złożoną, półpierwszą.

Właściwości liczby 201

Notacja

polska konwencja edytorska 201
polska konwencja matematyczna 201
notacja naukowa 2,01e2
postać wykładnicza 2,01 × 102
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 11001001
oktalny (ósemkowy) 311
heksadecymalny (szesnastkowy) c9

Podzielność (faktoryzacja)

iloczyn wszystkich czynników 3 × 67
iloczyn potęg czynników 3 × 67
liczba pierwsza nie
liczba dzielników 4
Dzielniki liczby 201:
1, 3, 67, 201

Przykładowe zdania z użyciem liczby 201​

Kwotę 201 PLN wpisuje się słownie na formatce należności tak: dwieście jeden złotych, 00/100 groszy.
Czy Rydzyna i Częstochowa odalone są o dwieście jeden kilometrów między sobą?
201 bajtów to mniej niż 1 KB (kilobajt).
Znad głowy opada spokojnie dwieście jeden płatków śniegu.
Na szczycie główki może występować na przykład dwieście jeden siwych włosów.
W poprzednim kwizie wygrała liczba dwieście jeden.