Sprawdzanie podzielności tej liczby zostało przerwane.
Oznacza to, że przynajmniej jeden z czynników pierwszych jest większy niż 1299709.
liczba nieparzysta
[ ? ]

2 000 000 000 003


słownie

dwa biliony trzy


kwota słownie

dwa biliony trzy złote

2 000 000 000 003 to około 0,002 biliarda lub w przybliżeniu 0,2% biliarda, a do pełnego biliarda brakuje jeszcze 997999999999997.

Liczba 2000000000003​ jest liczbą nieparzystą.

Właściwości liczby 2 000 000 000 003

Notacja

polska konwencja edytorska 2 000 000 000 003
polska konwencja matematyczna 2.​000.​000.​000.​003
notacja naukowa 2,000​000​000​003e12
postać wykładnicza 2,000​000​000​003 × 1012
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 1110100011010100101001010001000​0000000011
oktalny (ósemkowy) 35065122420003
heksadecymalny (szesnastkowy) 1d1a94a2003

Przykładowe zdania z użyciem liczby 2000000000003​