liczba złożona
liczba parzysta
[ ? ]

200


słownie

dwieście


kwota słownie

dwieście złotych

200 to 0,2 tysiąca lub 20% tysiąca, a do pełnego tysiąca brakuje jeszcze 800.

Liczba 200​ jest liczbą parzystą, złożoną.

Właściwości liczby 200

Notacja

polska konwencja edytorska 200
polska konwencja matematyczna 200
notacja naukowa 2e2
postać wykładnicza 2 × 102
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 11001000
oktalny (ósemkowy) 310
heksadecymalny (szesnastkowy) c8

Podzielność (faktoryzacja)

iloczyn wszystkich czynników 2 × 2 × 2 × 5 × 5
iloczyn potęg czynników 23 × 52
liczba pierwsza nie
liczba dzielników 12
Dzielniki liczby 200:
1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 25, 40, 50, 100, 200

Przykładowe zdania z użyciem liczby 200​

W kanciapie zmieści się dwieście drobiazgów.
Ta sól kamienna ma już dwieście lat.
Wiesz może czy Strzelno i Sułkowice rozmieszczone są dwieście kilometrów od siebie?
W ubiegłotygodniowym kwizie zwyciężyła liczba dwieście.
Julia jest w stanie wykombinować dwieście pretekstów w trzy sekundy, aby zracjonalizować własną gafę.
200 bajtów to mniej niż 1 KB (kilobajt).