ułamek dziesiętny
[ ? ]

2,6​


słownie

dwa i sześć dziesiątych


kwota słownie

dwa złote i sześćdziesiąt groszy