liczba pierwsza
liczba nieparzysta
[ ? ]

19


słownie

dziewiętnaście


kwota słownie

dziewiętnaście złotych

19 to 0,019 tysiąca lub 1,9% tysiąca, a do pełnego tysiąca brakuje jeszcze 981.

Liczba 19​ jest liczbą nieparzystą, pierwszą.

Właściwości liczby 19

Notacja

polska konwencja edytorska 19
polska konwencja matematyczna 19
notacja naukowa 1,9e1
postać wykładnicza 1,9 × 101
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 10011
oktalny (ósemkowy) 23
heksadecymalny (szesnastkowy) 13

Podzielność (faktoryzacja)

Liczba 19 jest liczbą pierwszą. Oznacza to, że dzieli się tylko przez 1 oraz samą siebie.
liczba pierwsza tak
liczba dzielników 2
Dzielniki liczby 19:
1, 19

Przykładowe zdania z użyciem liczby 19​

Na główce może występować nawet dziewiętnaście lśniących włosów.
Radomił ma dziewiętnaście kilogramów wagi.
Jesteś pewna, że Świebodzin i Biały Bór znajdują się dziewiętnaście metrów od siebie?
19 bajtów to mniej niż 1 KB (kilobajt).
Laurencjusz ma dziewiętnaście kanarków na farmie.
W składzie zmieści się dziewiętnaście staroci.