liczba złożona
liczba nieparzysta
[ ? ]

171


💬 słownie

sto siedemdziesiąt jeden


💰 kwota słownie

sto siedemdziesiąt jeden złotych

171 to 0,171 tysiąca lub 17,1% tysiąca, a do pełnego tysiąca brakuje jeszcze 829.

Liczba 171 jest liczbą nieparzystą, złożoną.

Właściwości liczby 171

Notacja

polska konwencja edytorska 171
polska konwencja matematyczna 171
notacja naukowa 1,71e2
postać wykładnicza 1,71 × 102
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 10101011
oktalny (ósemkowy) 253
heksadecymalny (szesnastkowy) ab

Podzielność (faktoryzacja)

iloczyn wszystkich czynników 3 × 3 × 19
iloczyn potęg czynników 32 × 19
liczba pierwsza nie
liczba dzielników 6
Dzielniki liczby 171:
1, 3, 9, 19, 57, 171

Przykładowe zdania z użyciem liczby 171

Maryja ma sto siedemdziesiąt jeden centymetrów wzrostu.
Na głowie może wyrosnąć np. sto siedemdziesiąt jeden prostych włosów.
Prawdę mówią, że Nysa i Karczew są oddalone o sto siedemdziesiąt jeden metrów od siebie?
171 bajtów to mniej niż 1 KB (kilobajt).
W kartonie zmieści się sto siedemdziesiąt jeden klekotów.
Sto siedemdziesiąt jeden wydatków.