liczba złożona
liczba parzysta
[ ? ]

16 100


słownie

szesnaście tysięcy sto


kwota słownie

szesnaście tysięcy sto złotych

16 100 to około 0,016 miliona lub 1,61% miliona, a do pełnego miliona brakuje jeszcze 983900.

Liczba 16100​ jest liczbą parzystą, złożoną.

Właściwości liczby 16 100

Notacja

polska konwencja edytorska 16 100
polska konwencja matematyczna 16.​100
notacja naukowa 1,61e4
postać wykładnicza 1,61 × 104
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 11111011100100
oktalny (ósemkowy) 37344
heksadecymalny (szesnastkowy) 3ee4

Podzielność (faktoryzacja)

iloczyn wszystkich czynników 2 × 2 × 5 × 5 × 7 × 23
iloczyn potęg czynników 22 × 52 × 7 × 23
liczba pierwsza nie
liczba dzielników 36
Dzielniki liczby 16100:
1, 2, 4, 5, 7, 10, 14, 20, 23, 25, 28, 35, 46, 50, 70, 92, 100, 115, 140, 161, 175, 230, 322, 350, 460, 575, 644, 700, 805, 1150, 1610, 2300, 3220, 4025, 8050, 16100

Przykładowe zdania z użyciem liczby 16100​

Taksę w kwocie 16100 polskich złotych podaje się słownie na przelewie tak: szesnaście tysięcy sto złotych, 00/100 groszy.
Na głowie może rosnąć przykładowo szesnaście tysięcy sto rudych włosów.
16100 bajtów to około 15,72 KB.
Malowidło kupione zostało za niesamowite szesnaście tysięcy sto kun chorwackich.
Szesnaście tysięcy sto ładunków.
Ten tuf wulkaniczny ma już szesnaście tysięcy sto lat.