liczba pierwsza
liczba nieparzysta
[ ? ]

151


słownie

sto pięćdziesiąt jeden


kwota słownie

sto pięćdziesiąt jeden złotych

151 to 0,151 tysiąca lub 15,1% tysiąca, a do pełnego tysiąca brakuje jeszcze 849.

Liczba 151​ jest liczbą nieparzystą, pierwszą.

Właściwości liczby 151

Notacja

polska konwencja edytorska 151
polska konwencja matematyczna 151
notacja naukowa 1,51e2
postać wykładnicza 1,51 × 102
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 10010111
oktalny (ósemkowy) 227
heksadecymalny (szesnastkowy) 97

Podzielność (faktoryzacja)

Liczba 151 jest liczbą pierwszą. Oznacza to, że dzieli się tylko przez 1 oraz samą siebie.
liczba pierwsza tak
liczba dzielników 2
Dzielniki liczby 151:
1, 151

Przykładowe zdania z użyciem liczby 151​

Znad głów spada aktualnie spokojnie sto pięćdziesiąt jeden płatków śniegu.
Sydney jest w stanie opracować sto pięćdziesiąt jeden ściem na prędko, by zamaskować własne sprawunki.
Na czubku głowy może wyrosnąć na przykład sto pięćdziesiąt jeden blond włosków.
Cenę 151 PLN notuje się słownie na formatce tak: sto pięćdziesiąt jeden złotych, 00/100 groszy.
Sto pięćdziesiąt jeden gruszek.
151 bajtów to mniej niż 1 KB (kilobajt).