liczba złożona
liczba nieparzysta
[ ? ]

15 021


słownie

piętnaście tysięcy dwadzieścia jeden


kwota słownie

piętnaście tysięcy dwadzieścia jeden złotych

15 021 to około 0,015 miliona lub w przybliżeniu 1,5% miliona, a do pełnego miliona brakuje jeszcze 984979.

Liczba 15021​ jest liczbą nieparzystą, złożoną.

Właściwości liczby 15 021

Notacja

polska konwencja edytorska 15 021
polska konwencja matematyczna 15.​021
notacja naukowa 1,502​1e4
postać wykładnicza 1,502​1 × 104
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 11101010101101
oktalny (ósemkowy) 35255
heksadecymalny (szesnastkowy) 3aad

Podzielność (faktoryzacja)

iloczyn wszystkich czynników 3 × 3 × 1669
iloczyn potęg czynników 32 × 1669
liczba pierwsza nie
liczba dzielników 6
Dzielniki liczby 15021:
1, 3, 9, 1669, 5007, 15021

Przykładowe zdania z użyciem liczby 15021​

Ten szczyt ma min. piętnaście tysięcy dwadzieścia jeden lat.
We wczorajszym turnieju wygrała liczba piętnaście tysięcy dwadzieścia jeden.
Przynajmniej piętnaście tysięcy dwadzieścia jeden asteroid są na niebie.
15021 bajtów to około 14,67 KB.
Bieżący kredyt na zakup rudy miedzi na piętnaście tysięcy dwadzieścia jeden złotych udzielony został na czas dwudziestu trzech lat.
Cenę 15021 złotych polskich wypisuje się słownie na przelewie jako piętnaście tysięcy dwadzieścia jeden złotych, 00/100 groszy.