liczba pierwsza
liczba nieparzysta
[ ? ]

149


słownie

sto czterdzieści dziewięć


kwota słownie

sto czterdzieści dziewięć złotych

149 to 0,149 tysiąca lub 14,9% tysiąca, a do pełnego tysiąca brakuje jeszcze 851.

Liczba 149​ jest liczbą nieparzystą, pierwszą.

Właściwości liczby 149

Notacja

polska konwencja edytorska 149
polska konwencja matematyczna 149
notacja naukowa 1,49e2
postać wykładnicza 1,49 × 102
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 10010101
oktalny (ósemkowy) 225
heksadecymalny (szesnastkowy) 95

Podzielność (faktoryzacja)

Liczba 149 jest liczbą pierwszą. Oznacza to, że dzieli się tylko przez 1 oraz samą siebie.
liczba pierwsza tak
liczba dzielników 2
Dzielniki liczby 149:
1, 149

Przykładowe zdania z użyciem liczby 149​

Z nieba pada dzisiaj spokojnie sto czterdzieści dziewięć kulek gradu.
149 bajtów to mniej niż 1 KB (kilobajt).
Należność 149 PLN podaje się słownie na przelewie jako sto czterdzieści dziewięć złotych, 00/100 groszy.
W kanciapie upchnie się sto czterdzieści dziewięć szpargałów.
Ten tufit ma z sto czterdzieści dziewięć lat.
Cecylka jest w stanie opracować sto czterdzieści dziewięć intryg od razu, byleby ukryć nieroztropność.