liczba złożona
liczba parzysta
[ ? ]

140


słownie

sto czterdzieści


kwota słownie

sto czterdzieści złotych

140 to 0,14 tysiąca lub 14% tysiąca, a do pełnego tysiąca brakuje jeszcze 860.

Liczba 140​ jest liczbą parzystą, złożoną.

Właściwości liczby 140

Notacja

polska konwencja edytorska 140
polska konwencja matematyczna 140
notacja naukowa 1,4e2
postać wykładnicza 1,4 × 102
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 10001100
oktalny (ósemkowy) 214
heksadecymalny (szesnastkowy) 8c

Podzielność (faktoryzacja)

iloczyn wszystkich czynników 2 × 2 × 5 × 7
iloczyn potęg czynników 22 × 5 × 7
liczba pierwsza nie
liczba dzielników 12
Dzielniki liczby 140:
1, 2, 4, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 35, 70, 140

Przykładowe zdania z użyciem liczby 140​

140 bajtów to mniej niż 1 KB (kilobajt).
Opłatę w kwocie 140 złotych polskich podaje się słownie na dokumencie należności w ten sposób: sto czterdzieści złotych, 00/100 groszy.
Marcela umie wymyślić sto czterdzieści oszustw w dziesięć sekund, byleby umotywować swoje pomyłki.
Ten tom ma sto czterdzieści stronic.
Ten andezyt ma z sto czterdzieści lat.
Powiedz mi, Bogatynia i Niemcza rozmieszczone są sto czterdzieści metrów między sobą?