liczba złożona
liczba parzysta
[ ? ]

138 000


słownie

sto trzydzieści osiem tysięcy


kwota słownie

sto trzydzieści osiem tysięcy złotych

138 000 to 0,138 miliona lub 13,8% miliona, a do pełnego miliona brakuje jeszcze 862000.

Liczba 138000​ jest liczbą parzystą, złożoną.

Właściwości liczby 138 000

Notacja

polska konwencja edytorska 138 000
polska konwencja matematyczna 138.​000
notacja naukowa 1,38e5
postać wykładnicza 1,38 × 105
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 100001101100010000
oktalny (ósemkowy) 415420
heksadecymalny (szesnastkowy) 21b10

Podzielność (faktoryzacja)

iloczyn wszystkich czynników 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 5 × 5 × 23
iloczyn potęg czynników 24 × 3 × 53 × 23
liczba pierwsza nie
liczba dzielników 80
Dzielniki liczby 138000:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 23, 24, 25, 30, 40, 46, 48, 50, 60, 69, 75, 80, 92, 100, 115, 120, 125, 138, 150, 184, 200, 230, 240, 250, 276, 300, 345, 368, 375, 400, 460, 500, 552, 575, 600, 690, 750, 920, 1000, 1104, 1150, 1200, 1380, 1500, 1725, 1840, 2000, 2300, 2760, 2875, 3000, 3450, 4600, 5520, 5750, 6000, 6900, 8625, 9200, 11500, 13800, 17250, 23000, 27600, 34500, 46000, 69000, 138000

Przykładowe zdania z użyciem liczby 138000​

Stawkę 138000 zł podaje się słownie na przelewie tak: sto trzydzieści osiem tysięcy złotych, 00/100 groszy.
Lokaty kapitału w wyposażenie pochłonęły jedynie sto trzydzieści osiem tysięcy złotych.
Brosza wykupiona została za bagatela sto trzydzieści osiem tysięcy koron szwedzkich.
138000 bajtów to około 134,77 KB.
Na główce może wyrastać sto trzydzieści osiem tysięcy zadbanych włosków.
Wierzba biała to drzewko, na którym może być sto trzydzieści osiem tysięcy liści.