liczba złożona
liczba parzysta
[ ? ]

1 360 000


słownie

milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy

zapis alternatywny

jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy


kwota słownie

jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych

1 360 000 to około 0,001 miliarda lub w przybliżeniu 0,14% miliarda, a do pełnego miliarda brakuje jeszcze 998640000.

Liczba 1360000​ jest liczbą parzystą, złożoną.

Właściwości liczby 1 360 000

Notacja

polska konwencja edytorska 1 360 000
polska konwencja matematyczna 1.​360.​000
notacja naukowa 1,36e6
postać wykładnicza 1,36 × 106
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 101001100000010000000
oktalny (ósemkowy) 5140200
heksadecymalny (szesnastkowy) 14c080

Podzielność (faktoryzacja)

iloczyn wszystkich czynników 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5 × 5 × 17
iloczyn potęg czynników 27 × 54 × 17
liczba pierwsza nie
liczba dzielników 80
Dzielniki liczby 1360000:
1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 17, 20, 25, 32, 34, 40, 50, 64, 68, 80, 85, 100, 125, 128, 136, 160, 170, 200, 250, 272, 320, 340, 400, 425, 500, 544, 625, 640, 680, 800, 850, 1000, 1088, 1250, 1360, 1600, 1700, 2000, 2125, 2176, 2500, 2720, 3200, 3400, 4000, 4250, 5000, 5440, 6800, 8000, 8500, 10000, 10625, 10880, 13600, 16000, 17000, 20000, 21250, 27200, 34000, 40000, 42500, 54400, 68000, 80000, 85000, 136000, 170000, 272000, 340000, 680000, 1360000

Przykładowe zdania z użyciem liczby 1360000​

Należność w wysokości 1360000 zł wypisuje się słownie na przelewie jako jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100 groszy.
Dokapitalizowanie na zakup książek w wysokości jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych udzielone zostało na czas ośmiu lat.
Ten zatrzask ma aż milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy możliwych kombinacji.
Giełda kwiatowa miała dziś jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy dolarów amerykańskich obrotu.
1360000 bajtów to około 1 328,13 KB, albo około 1,30 MB.
Ten piasek ma z milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy lat.