liczba złożona
liczba nieparzysta
[ ? ]

135


słownie

sto trzydzieści pięć


kwota słownie

sto trzydzieści pięć złotych

135 to 0,135 tysiąca lub 13,5% tysiąca, a do pełnego tysiąca brakuje jeszcze 865.

Liczba 135​ jest liczbą nieparzystą, złożoną.

Właściwości liczby 135

Notacja

polska konwencja edytorska 135
polska konwencja matematyczna 135
notacja naukowa 1,35e2
postać wykładnicza 1,35 × 102
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 10000111
oktalny (ósemkowy) 207
heksadecymalny (szesnastkowy) 87

Podzielność (faktoryzacja)

iloczyn wszystkich czynników 3 × 3 × 3 × 5
iloczyn potęg czynników 33 × 5
liczba pierwsza nie
liczba dzielników 8
Dzielniki liczby 135:
1, 3, 5, 9, 15, 27, 45, 135

Przykładowe zdania z użyciem liczby 135​

Bogdana ma sto trzydzieści pięć cm wysokości.
Witold jest w stanie skomponować sto trzydzieści pięć zarzutów w dwie sekundy, byleby zatuszować swoją niedokładność.
Z obłoków spada dzisiaj sto trzydzieści pięć płatków śniegu.
135 bajtów to mniej niż 1 KB (kilobajt).
Taksę w kwocie 135 złotych polskich wypisuje się słownie na dokumencie przelewu jako sto trzydzieści pięć złotych, 00/100 groszy.
Ta kotlina ma z sto trzydzieści pięć lat.