liczba złożona
liczba parzysta
[ ? ]

125 000


słownie

sto dwadzieścia pięć tysięcy


kwota słownie

sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych

125 000 to 0,125 miliona lub 12,5% miliona, a do pełnego miliona brakuje jeszcze 875000.

Liczba 125000​ jest liczbą parzystą, złożoną.

Właściwości liczby 125 000

Notacja

polska konwencja edytorska 125 000
polska konwencja matematyczna 125.​000
notacja naukowa 1,25e5
postać wykładnicza 1,25 × 105
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 11110100001001000
oktalny (ósemkowy) 364110
heksadecymalny (szesnastkowy) 1e848

Podzielność (faktoryzacja)

iloczyn wszystkich czynników 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5
iloczyn potęg czynników 23 × 56
liczba pierwsza nie
liczba dzielników 28
Dzielniki liczby 125000:
1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 25, 40, 50, 100, 125, 200, 250, 500, 625, 1000, 1250, 2500, 3125, 5000, 6250, 12500, 15625, 25000, 31250, 62500, 125000

Przykładowe zdania z użyciem liczby 125000​

Olsza czarna to drzewko, na którym może wzrosnąć ponad sto dwadzieścia pięć tysięcy liści.
Nakłady gospodarcze na osprzęt kosztowały niemal sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych.
Dofinansowanie na wykupienie sprzęt laboratoryjny w kwocie sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych przyznane zostało na okres dwudziestu dziewięciu miesięcy.
To zagadnienie ma aż sto dwadzieścia pięć tysięcy możliwych rozwiązań.
125000 bajtów to około 122,07 KB.
Giełda usług ubezpieczeniowych miała ostatnio sto dwadzieścia pięć tysięcy jenów japońskich przychodu.