liczba złożona
liczba nieparzysta
[ ? ]

123 456 789 009


słownie

sto dwadzieścia trzy miliardy czterysta pięćdziesiąt sześć milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięć


kwota słownie

sto dwadzieścia trzy miliardy czterysta pięćdziesiąt sześć milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięć złotych

123 456 789 009 to około 0,123 biliona lub w przybliżeniu 12,35% biliona, a do pełnego biliona brakuje jeszcze 876543210991.

Liczba 123456789009​ jest liczbą nieparzystą, złożoną.

Właściwości liczby 123 456 789 009

Notacja

polska konwencja edytorska 123 456 789 009
polska konwencja matematyczna 123.​456.​789.​009
notacja naukowa 1,234​567​890​09e11
postać wykładnicza 1,234​567​890​09 × 1011
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 1110010111110100110010001101000​010001
oktalny (ósemkowy) 1627646215021
heksadecymalny (szesnastkowy) 1cbe991a11

Podzielność (faktoryzacja)

iloczyn wszystkich czynników 3 × 3 × 3 × 3 × 449 × 3394561
iloczyn potęg czynników 34 × 449 × 3394561
liczba pierwsza nie
liczba dzielników 20
Dzielniki liczby 123456789009:
1, 3, 9, 27, 81, 449, 1347, 4041, 12123, 36369, 3394561, 10183683, 30551049, 91653147, 274959441, 1524157889, 4572473667, 13717421001, 41152263003, 123456789009

Przykładowe zdania z użyciem liczby 123456789009​

Najmniej sto dwadzieścia trzy miliardy czterysta pięćdziesiąt sześć milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięć ciał niebieskich znajduje się w odległej przestrzeni kosmicznej.
123456789009 bajtów to około 120 563 270,52 KB, albo około 117 737,57 MB, albo około 114,98 GB.
Gdziekolwiek okiem nie sięgnąć tam znajduje się nie mniej niż sto dwadzieścia trzy miliardy czterysta pięćdziesiąt sześć milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięć organizmów jednokomórkowych.