liczba złożona
liczba nieparzysta
[ ? ]

1225


słownie

tysiąc dwieście dwadzieścia pięć

zapis alternatywny

jeden tysiąc dwieście dwadzieścia pięć


kwota słownie

jeden tysiąc dwieście dwadzieścia pięć złotych

1225 to około 0,001 miliona lub w przybliżeniu 0,12% miliona, a do pełnego miliona brakuje jeszcze 998775.

Liczba 1225​ jest liczbą nieparzystą, złożoną.

Właściwości liczby 1225

Notacja

polska konwencja edytorska 1225
polska konwencja matematyczna 1.​225
notacja naukowa 1,225e3
postać wykładnicza 1,225 × 103
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 10011001001
oktalny (ósemkowy) 2311
heksadecymalny (szesnastkowy) 4c9

Podzielność (faktoryzacja)

iloczyn wszystkich czynników 5 × 5 × 7 × 7
iloczyn potęg czynników 52 × 72
liczba pierwsza nie
liczba dzielników 9
Dzielniki liczby 1225:
1, 5, 7, 25, 35, 49, 175, 245, 1225

Przykładowe zdania z użyciem liczby 1225​

1225 bajtów to około 1,20 KB.
Co pięć godzin przesyłanych jest tysiąc dwieście dwadzieścia pięć powiadomień sms.
Ostatnie kredytowanie na nabycie sprowadzenie maszyn w kwocie jeden tysiąc dwieście dwadzieścia pięć złotych przyznane zostało na czas trzydziestu sześciu miesięcy.
Tytus da radę powynajdować tysiąc dwieście dwadzieścia pięć bajek od niechcenia, aby umotywować własne kontrowersyjne czyny.
Lokaty kapitału w technologie przyszłości pożarły jeden tysiąc dwieście dwadzieścia pięć złotych.
Co najmniej tysiąc dwieście dwadzieścia pięć ciał niebieskich można wychwycić w przestrzeni pozaziemskiej.