liczba złożona
liczba parzysta
[ ? ]

120


słownie

sto dwadzieścia


kwota słownie

sto dwadzieścia złotych

120 to 0,12 tysiąca lub 12% tysiąca, a do pełnego tysiąca brakuje jeszcze 880.

Liczba 120​ jest liczbą parzystą, złożoną.

Właściwości liczby 120

Notacja

polska konwencja edytorska 120
polska konwencja matematyczna 120
notacja naukowa 1,2e2
postać wykładnicza 1,2 × 102
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 1111000
oktalny (ósemkowy) 170
heksadecymalny (szesnastkowy) 78

Podzielność (faktoryzacja)

iloczyn wszystkich czynników 2 × 2 × 2 × 3 × 5
iloczyn potęg czynników 23 × 3 × 5
liczba pierwsza nie
liczba dzielników 16
Dzielniki liczby 120:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60, 120

Przykładowe zdania z użyciem liczby 120​

120 bajtów to mniej niż 1 KB (kilobajt).
Nade mną spada w tym momencie chyba sto dwadzieścia płatków śniegu.
Ten andezyt ma co najmniej sto dwadzieścia lat.
W kanciapie można przechować sto dwadzieścia klekotów.
Sto dwadzieścia rys.
Na głowie może wzrastać np. sto dwadzieścia zdrowych włosków.