ułamek dziesiętny
[ ? ]

12,​99


💬 słownie

dwanaście i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych


💰 kwota słownie

dwanaście złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy