Ta liczba jest bardzo duża. Niektóre właściwości są niedostępne.
liczba złożona
liczba parzysta
[ ? ]

1 164 338 000 000 000 000 000 000 000 000


słownie

kwintylion sto sześćdziesiąt cztery kwadryliardy trzysta trzydzieści osiem kwadrylionów

zapis alternatywny

jeden kwintylion sto sześćdziesiąt cztery kwadryliardy trzysta trzydzieści osiem kwadrylionów

Liczba 116433800000000000000000000000​0​ jest liczbą parzystą, złożoną.

Właściwości liczby 1 164 338 000 000 000 000 000 000 000 000

Notacja

polska konwencja edytorska 1 164 338 000 000 000 000 000 000 000 000
polska konwencja matematyczna 1.​164.​338.​000.​000.​000.​000.​000.​000.​000.​000
notacja naukowa 1,164​338e30
postać wykładnicza 1,164​338 × 1030
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 1111111111111111111111111111111​11111111111111111111111111111111
oktalny (ósemkowy) 777777777777777777777
heksadecymalny (szesnastkowy) 7fffffffffffffff

Przykładowe zdania z użyciem liczby 116433800000000000000000000000​0​