liczba pierwsza
liczba nieparzysta
[ ? ]

11


słownie

jedenaście


kwota słownie

jedenaście złotych

11 to 0,011 tysiąca lub 1,1% tysiąca, a do pełnego tysiąca brakuje jeszcze 989.

Liczba 11​ jest liczbą nieparzystą, pierwszą.


liczba binarna

Przeliczając liczbę 11​ z zapisu binarnego na dziesiętny otrzymujemy 3.

Właściwości liczby 11

Notacja

polska konwencja edytorska 11
polska konwencja matematyczna 11
notacja naukowa 1,1e1
postać wykładnicza 1,1 × 101
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 1011
oktalny (ósemkowy) 13
heksadecymalny (szesnastkowy) b

Podzielność (faktoryzacja)

Liczba 11 jest liczbą pierwszą. Oznacza to, że dzieli się tylko przez 1 oraz samą siebie.
liczba pierwsza tak
liczba dzielników 2
Dzielniki liczby 11:
1, 11

Przykładowe zdania z użyciem liczby 11​

Aluś ma jedenaście uli z pszczółkami na farmie.
11 bajtów to mniej niż 1 KB (kilobajt).
W kontenerze zmieści się jedenaście skarbów.
Juri ma jedenaście kg wagi.
Jedenaście podarków.
Karolcia umie wykombinować jedenaście wykrętów w sekundę, aby ukryć rozkojarzenie.