liczba pierwsza
liczba nieparzysta
[ ? ]

104 729


słownie

sto cztery tysiące siedemset dwadzieścia dziewięć


kwota słownie

sto cztery tysiące siedemset dwadzieścia dziewięć złotych

104 729 to około 0,105 miliona lub w przybliżeniu 10,47% miliona, a do pełnego miliona brakuje jeszcze 895271.

Liczba 104729​ jest liczbą nieparzystą, pierwszą.

Właściwości liczby 104 729

Notacja

polska konwencja edytorska 104 729
polska konwencja matematyczna 104.​729
notacja naukowa 1,047​29e5
postać wykładnicza 1,047​29 × 105
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 11001100100011001
oktalny (ósemkowy) 314431
heksadecymalny (szesnastkowy) 19919

Podzielność (faktoryzacja)

Liczba 104 729 jest liczbą pierwszą. Oznacza to, że dzieli się tylko przez 1 oraz samą siebie.
liczba pierwsza tak
liczba dzielników 2
Dzielniki liczby 104729:
1, 104729

Przykładowe zdania z użyciem liczby 104729​

104729 bajtów to około 102,27 KB.
Ta szczerba ma z sto cztery tysiące siedemset dwadzieścia dziewięć lat.
Ostatnie dofinansowanie na wykupienie ziemi w wysokości sto cztery tysiące siedemset dwadzieścia dziewięć złotych udzielone zostało na okres dwunastu miesięcy.
To zabezpieczenie ma aż sto cztery tysiące siedemset dwadzieścia dziewięć możliwych rozwiązań.
Inwestycje w nowe technologie pożarły nie więcej niż sto cztery tysiące siedemset dwadzieścia dziewięć złotych.
Na główce może rosnąć sobie nawet sto cztery tysiące siedemset dwadzieścia dziewięć brązowych włosów.