ułamek dziesiętny
[ ? ]

104​,1​


słownie

sto cztery i jedna dziesiąta


kwota słownie

sto cztery złote i dziesięć groszy