liczba pierwsza
liczba nieparzysta
[ ? ]

103


słownie

sto trzy


kwota słownie

sto trzy złote

103 to 0,103 tysiąca lub 10,3% tysiąca, a do pełnego tysiąca brakuje jeszcze 897.

Liczba 103​ jest liczbą nieparzystą, pierwszą.

Właściwości liczby 103

Notacja

polska konwencja edytorska 103
polska konwencja matematyczna 103
notacja naukowa 1,03e2
postać wykładnicza 1,03 × 102
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 1100111
oktalny (ósemkowy) 147
heksadecymalny (szesnastkowy) 67

Podzielność (faktoryzacja)

Liczba 103 jest liczbą pierwszą. Oznacza to, że dzieli się tylko przez 1 oraz samą siebie.
liczba pierwsza tak
liczba dzielników 2
Dzielniki liczby 103:
1, 103

Przykładowe zdania z użyciem liczby 103​

W kanciapie pomieszczą się sto trzy klekoty.
Z chmur zlatują w tej chwili sto trzy płatki śniegu.
Sto trzy związki.
103 bajty to mniej niż 1 KB (kilobajt).
Cenę 103 PLN podaje się słownie na przelewie tak: sto trzy złote, 00/100 groszy.
Sylwuś ma sto trzy centymetry wzrostu.