liczba pierwsza
liczba nieparzysta
[ ? ]

101


słownie

sto jeden


kwota słownie

sto jeden złotych

101 to 0,101 tysiąca lub 10,1% tysiąca, a do pełnego tysiąca brakuje jeszcze 899.

Liczba 101​ jest liczbą nieparzystą, pierwszą.


liczba binarna

Przeliczając liczbę 101​ z zapisu binarnego na dziesiętny otrzymujemy 5.

Właściwości liczby 101

Notacja

polska konwencja edytorska 101
polska konwencja matematyczna 101
notacja naukowa 1,01e2
postać wykładnicza 1,01 × 102
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 1100101
oktalny (ósemkowy) 145
heksadecymalny (szesnastkowy) 65

Podzielność (faktoryzacja)

Liczba 101 jest liczbą pierwszą. Oznacza to, że dzieli się tylko przez 1 oraz samą siebie.
liczba pierwsza tak
liczba dzielników 2
Dzielniki liczby 101:
1, 101

Przykładowe zdania z użyciem liczby 101​

101 bajtów to mniej niż 1 KB (kilobajt).
Znad głowy pada w tym momencie może sto jeden płatków śniegu.
Ten e-book ma sto jeden kart.
Sumę 101 PLN rozpisuje się słownie na dowodzie tak: sto jeden złotych, 00/100 groszy.
Na główce może wzrastać na przykład sto jeden czarnych włosków.
Prawdę piszą, że Jędrzejów i Pajęczno odalone są o sto jeden jardów pomiędzy sobą?