liczba pierwsza
liczba nieparzysta
[ ? ]

101


💬 słownie

sto jeden


💰 kwota słownie

sto jeden złotych

101 to 0,101 tysiąca lub 10,1% tysiąca, a do pełnego tysiąca brakuje jeszcze 899.

Liczba 101 jest liczbą nieparzystą, pierwszą.

💾 liczba binarna
Przeliczając liczbę 101 z zapisu binarnego na dziesiętny otrzymujemy 5.

Właściwości liczby 101

Notacja

polska konwencja edytorska 101
polska konwencja matematyczna 101
notacja naukowa 1,01e2
postać wykładnicza 1,01 × 102
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 1100101
oktalny (ósemkowy) 145
heksadecymalny (szesnastkowy) 65

Podzielność (faktoryzacja)

Liczba 101 jest liczbą pierwszą. Oznacza to, że dzieli się tylko przez 1 oraz samą siebie.
liczba pierwsza tak
liczba dzielników 2
Dzielniki liczby 101:
1, 101

Przykładowe zdania z użyciem liczby 101

101 bajtów to mniej niż 1 KB (kilobajt).
Sto jeden szklanek.
Prawda to, że Brzeszcze i Nowy Targ dzieli sto jeden jardów różnicy pomiędzy?
Sumę 101 PLN rozpisuje się słownie na dowodzie tak: sto jeden złotych, 00/100 groszy.
Na główce może wzrastać na przykład sto jeden czarnych włosków.
Ten mułowiec ma min. sto jeden lat.