liczba pierwsza
liczba nieparzysta
[ ? ]

10 067


słownie

dziesięć tysięcy sześćdziesiąt siedem


kwota słownie

dziesięć tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych

10 067 to około 0,01 miliona lub w przybliżeniu 1,01% miliona, a do pełnego miliona brakuje jeszcze 989933.

Liczba 10067​ jest liczbą nieparzystą, pierwszą.

Właściwości liczby 10 067

Notacja

polska konwencja edytorska 10 067
polska konwencja matematyczna 10.​067
notacja naukowa 1,006​7e4
postać wykładnicza 1,006​7 × 104
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 10011101010011
oktalny (ósemkowy) 23523
heksadecymalny (szesnastkowy) 2753

Podzielność (faktoryzacja)

Liczba 10 067 jest liczbą pierwszą. Oznacza to, że dzieli się tylko przez 1 oraz samą siebie.
liczba pierwsza tak
liczba dzielników 2
Dzielniki liczby 10067:
1, 10067

Przykładowe zdania z użyciem liczby 10067​

Należność w wysokości 10067 polskich złotych zapisuje się słownie na przelewie jako dziesięć tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych, 00/100 groszy.
Ta struktura krystaliczna ma min. dziesięć tysięcy sześćdziesiąt siedem lat.
Powiedz mi, Olsztyn oraz Mirsk ulokowane są dziesięć tysięcy sześćdziesiąt siedem jardów od siebie?
10067 bajtów to około 9,83 KB.
Zuzka potrafi wymyślić dziesięć tysięcy sześćdziesiąt siedem zarzutów na prędko, aby uzasadnić własne gafy.
Ostatnie dofinansowanie na zakup drewna w wysokości dziesięć tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych udzielone zostało na termin dwudziestu pięciu lat.