liczba złożona
liczba nieparzysta
liczba półpierwsza
[ ? ]

1 000 001


słownie

milion jeden

zapis alternatywny

jeden milion jeden


kwota słownie

jeden milion jeden złotych

1 000 001 to około 0,001 miliarda lub w przybliżeniu 0,1% miliarda, a do pełnego miliarda brakuje jeszcze 998999999.

Liczba 1000001​ jest liczbą nieparzystą, złożoną, półpierwszą.


💾 liczba binarna

Przeliczając liczbę 1000001​ z zapisu binarnego na dziesiętny otrzymujemy 65.

Właściwości liczby 1 000 001

Notacja

polska konwencja edytorska 1 000 001
polska konwencja matematyczna 1.​000.​001
notacja naukowa 1,000​001e6
postać wykładnicza 1,000​001 × 106
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 11110100001001000001
oktalny (ósemkowy) 3641101
heksadecymalny (szesnastkowy) f4241

Podzielność (faktoryzacja)

iloczyn wszystkich czynników 101 × 9901
iloczyn potęg czynników 101 × 9901
liczba pierwsza nie
liczba dzielników 4
Dzielniki liczby 1000001:
1, 101, 9901, 1000001

Przykładowe zdania z użyciem liczby 1000001​

Ten fosforyt ma z milion jeden lat.
Wszędzie dookoła strefy, gdzie jesteś znajduje się (lekko szacując) milion jeden mikroorganizmów.
Cenę 1000001 złotych polskich podaje się słownie na druczku opłaty jako jeden milion jeden złotych, 00/100 groszy.
Z nieboskłonu spada pewnie milion jeden kuleczek gradu.
Lokaty kapitału w maszyny pochłonęły niespełna jeden milion jeden złotych.
1000001 bajtów to około 976,56 KB.