liczba złożona
liczba nieparzysta
liczba półpierwsza
[ ? ]

100 000 001


słownie

sto milionów jeden


kwota słownie

sto milionów jeden złotych

100 000 001 to około 0,1 miliarda lub w przybliżeniu 10% miliarda, a do pełnego miliarda brakuje jeszcze 899999999.

Liczba 100000001​ jest liczbą nieparzystą, złożoną, półpierwszą.


liczba binarna

Przeliczając liczbę 100000001​ z zapisu binarnego na dziesiętny otrzymujemy 257.

Właściwości liczby 100 000 001

Notacja

polska konwencja edytorska 100 000 001
polska konwencja matematyczna 100.​000.​001
notacja naukowa 1,000​000​01e8
postać wykładnicza 1,000​000​01 × 108
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 101111101011110000100000001
oktalny (ósemkowy) 575360401
heksadecymalny (szesnastkowy) 5f5e101

Podzielność (faktoryzacja)

iloczyn wszystkich czynników 17 × 5882353
iloczyn potęg czynników 17 × 5882353
liczba pierwsza nie
liczba dzielników 4
Dzielniki liczby 100000001:
1, 17, 5882353, 100000001

Przykładowe zdania z użyciem liczby 100000001​

Korale nabyte były za bagatela sto milionów jeden rupii indonezyjskich.
Ta hipoteza ma aż sto milionów jeden możliwych rozwiązań.
Ta formacja skalna ma minimum sto milionów jeden lat.
Nad głowami pada dziś pewnie sto milionów jeden płatków śniegu.
100000001 bajtów to około 97 656,25 KB, albo około 95,37 MB.
Giełda transportowa wypracowała dzisiaj sto milionów jeden koron czeskich przychodu.