liczba złożona
liczba nieparzysta
[ ? ]

1 000 000 001


💬 słownie

miliard jeden

💡 zapis alternatywny

jeden miliard jeden


💰 kwota słownie

jeden miliard jeden złotych

1 000 000 001 to około 0,001 biliona lub w przybliżeniu 0,1% biliona, a do pełnego biliona brakuje jeszcze 998999999999.

Liczba 1000000001 jest liczbą nieparzystą, złożoną.

💾 liczba binarna
Przeliczając liczbę 1000000001 z zapisu binarnego na dziesiętny otrzymujemy 513.

Właściwości liczby 1 000 000 001

Notacja

polska konwencja edytorska 1 000 000 001
polska konwencja matematyczna 1.​000.​000.​001
notacja naukowa 1,000​000​001e9
postać wykładnicza 1,000​000​001 × 109
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 111011100110101100101000000001
oktalny (ósemkowy) 7346545001
heksadecymalny (szesnastkowy) 3b9aca01

Podzielność (faktoryzacja)

iloczyn wszystkich czynników 7 × 11 × 13 × 19 × 52579
iloczyn potęg czynników 7 × 11 × 13 × 19 × 52579
liczba pierwsza nie
liczba dzielników 32
Dzielniki liczby 1000000001:
1, 7, 11, 13, 19, 77, 91, 133, 143, 209, 247, 1001, 1463, 1729, 2717, 19019, 52579, 368053, 578369, 683527, 999001, 4048583, 4784689, 6993007, 7518797, 10989011, 12987013, 52631579, 76923077, 90909091, 142857143, 1000000001

Przykładowe zdania z użyciem liczby 1000000001

1000000001 bajtów to około 976 562,50 KB, albo około 953,67 MB.
Nakłady statutowe na wyposażenie pochłonęły jedynie jeden miliard jeden złotych.
Minimum miliard jeden asteroid są w naszym otoczeniu w przestrzeni kosmicznej.
W Twoim najbliższym otoczeniu znajduje się przynajmniej miliard jeden drobnych żyjątek niemożliwych do zaobserwowania gołym okiem.
Giełda usług uzyskała trzy dni temu miliard jeden koron duńskich wpływów.
Ten pagórek ma minimum miliard jeden lat.