liczba złożona
liczba nieparzysta
[ ? ]

1 000 000 001


słownie

miliard jeden

zapis alternatywny

jeden miliard jeden


kwota słownie

jeden miliard jeden złotych

1 000 000 001 to około 0,001 biliona lub w przybliżeniu 0,1% biliona, a do pełnego biliona brakuje jeszcze 998999999999.

Liczba 1000000001​ jest liczbą nieparzystą, złożoną.


liczba binarna

Przeliczając liczbę 1000000001​ z zapisu binarnego na dziesiętny otrzymujemy 513.

Właściwości liczby 1 000 000 001

Notacja

polska konwencja edytorska 1 000 000 001
polska konwencja matematyczna 1.​000.​000.​001
notacja naukowa 1,000​000​001e9
postać wykładnicza 1,000​000​001 × 109
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 111011100110101100101000000001
oktalny (ósemkowy) 7346545001
heksadecymalny (szesnastkowy) 3b9aca01

Podzielność (faktoryzacja)

iloczyn wszystkich czynników 7 × 11 × 13 × 19 × 52579
iloczyn potęg czynników 7 × 11 × 13 × 19 × 52579
liczba pierwsza nie
liczba dzielników 32
Dzielniki liczby 1000000001:
1, 7, 11, 13, 19, 77, 91, 133, 143, 209, 247, 1001, 1463, 1729, 2717, 19019, 52579, 368053, 578369, 683527, 999001, 4048583, 4784689, 6993007, 7518797, 10989011, 12987013, 52631579, 76923077, 90909091, 142857143, 1000000001

Przykładowe zdania z użyciem liczby 1000000001​

1000000001 bajtów to około 976 562,50 KB, albo około 953,67 MB.
Nakłady statutowe na wyposażenie pochłonęły jedynie jeden miliard jeden złotych.
Minimum miliard jeden asteroid są w naszym otoczeniu w przestrzeni kosmicznej.
W Twoim najbliższym otoczeniu znajduje się przynajmniej miliard jeden drobnych żyjątek niemożliwych do zaobserwowania gołym okiem.
Giełda kwiatowa osiągnęła dziś jeden miliard jeden szekli izraelskich deficytu.
Ten piasek ma z miliard jeden lat.