Ta liczba jest bardzo duża. Niektóre właściwości są niedostępne.
liczba nieparzysta
[ ? ]

1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 001


słownie

sekstylion jeden

zapis alternatywny

jeden sekstylion jeden

Liczba 100000000000000000000000000000​0000001​ jest liczbą nieparzystą.


liczba binarna

Przeliczając liczbę 100000000000000000000000000000​0000001​ z zapisu binarnego na dziesiętny otrzymujemy 68719476737.

Właściwości liczby 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 001

Notacja

polska konwencja edytorska 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 001
polska konwencja matematyczna 1.​000.​000.​000.​000.​000.​000.​000.​000.​000.​000.​000.​001
notacja naukowa 1,000​000​000​000​000​000​000​000​000​000​000​001e36
postać wykładnicza 1,000​000​000​000​000​000​000​000​000​000​000​001 × 1036
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 1111111111111111111111111111111​11111111111111111111111111111111
oktalny (ósemkowy) 777777777777777777777
heksadecymalny (szesnastkowy) 7fffffffffffffff

Przykładowe zdania z użyciem liczby 100000000000000000000000000000​0000001​