Ta liczba jest bardzo duża. Niektóre właściwości są niedostępne.
liczba nieparzysta
[ ? ]

1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 001


słownie

decylion jeden

zapis alternatywny

jeden decylion jeden

Liczba 100000000000000000000000000000​000000000000000000000000000000​1​ jest liczbą nieparzystą.


liczba binarna

Przeliczając liczbę 100000000000000000000000000000​000000000000000000000000000000​1​ z zapisu binarnego na dziesiętny otrzymujemy 1152921504606846977.

Właściwości liczby 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 001

Notacja

polska konwencja edytorska 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 001
polska konwencja matematyczna 1.​000.​000.​000.​000.​000.​000.​000.​000.​000.​000.​000.​000.​000.​000.​000.​000.​000.​000.​000.​001
notacja naukowa 1,000​000​000​000​000​000​000​000​000​000​000​000​000​000​000​000​000​000​000​001e60
postać wykładnicza 1,000​000​000​000​000​000​000​000​000​000​000​000​000​000​000​000​000​000​000​001 × 1060
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 1111111111111111111111111111111​11111111111111111111111111111111
oktalny (ósemkowy) 777777777777777777777
heksadecymalny (szesnastkowy) 7fffffffffffffff

Przykładowe zdania z użyciem liczby 100000000000000000000000000000​000000000000000000000000000000​1​