Ta liczba jest bardzo duża. Niektóre właściwości są niedostępne.
liczba złożona
liczba parzysta
[ ? ]

10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000


słownie

dziesięć nonyliardów

Liczba 100000000000000000000000000000​00000000000000000000000000000​ jest liczbą parzystą, złożoną.


liczba binarna

Przeliczając liczbę 100000000000000000000000000000​00000000000000000000000000000​ z zapisu binarnego na dziesiętny otrzymujemy 288230376151711744.

Właściwości liczby 10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Notacja

polska konwencja edytorska 10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
polska konwencja matematyczna 10.​000.​000.​000.​000.​000.​000.​000.​000.​000.​000.​000.​000.​000.​000.​000.​000.​000.​000.​000
notacja naukowa 1e58
postać wykładnicza 1 × 1058
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 1111111111111111111111111111111​11111111111111111111111111111111
oktalny (ósemkowy) 777777777777777777777
heksadecymalny (szesnastkowy) 7fffffffffffffff

Przykładowe zdania z użyciem liczby 100000000000000000000000000000​00000000000000000000000000000​