Ta liczba jest bardzo duża. Niektóre właściwości są niedostępne.
liczba złożona
liczba parzysta
[ ? ]

1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000


słownie

kwintylion

zapis alternatywny

jeden kwintylion

Liczba 100000000000000000000000000000​0​ jest liczbą parzystą, złożoną.


liczba binarna

Przeliczając liczbę 100000000000000000000000000000​0​ z zapisu binarnego na dziesiętny otrzymujemy 1073741824.

Właściwości liczby 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Notacja

polska konwencja edytorska 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
polska konwencja matematyczna 1.​000.​000.​000.​000.​000.​000.​000.​000.​000.​000
notacja naukowa 1e30
postać wykładnicza 1 × 1030
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 1111111111111111111111111111111​11111111111111111111111111111111
oktalny (ósemkowy) 777777777777777777777
heksadecymalny (szesnastkowy) 7fffffffffffffff

Przykładowe zdania z użyciem liczby 100000000000000000000000000000​0​