Ta liczba jest bardzo duża. Niektóre właściwości są niedostępne.
liczba złożona
liczba parzysta
[ ? ]

100 000 000 000 000 000 000 000 000 000


słownie

sto kwadryliardów

Liczba 100000000000000000000000000000​ jest liczbą parzystą, złożoną.


liczba binarna

Przeliczając liczbę 100000000000000000000000000000​ z zapisu binarnego na dziesiętny otrzymujemy 536870912.

Właściwości liczby 100 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Notacja

polska konwencja edytorska 100 000 000 000 000 000 000 000 000 000
polska konwencja matematyczna 100.​000.​000.​000.​000.​000.​000.​000.​000.​000
notacja naukowa 1e29
postać wykładnicza 1 × 1029
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 1111111111111111111111111111111​11111111111111111111111111111111
oktalny (ósemkowy) 777777777777777777777
heksadecymalny (szesnastkowy) 7fffffffffffffff

Przykładowe zdania z użyciem liczby 100000000000000000000000000000​