liczba złożona
liczba parzysta
[ ? ]

1 000 000 000 000


słownie

bilion

zapis alternatywny

jeden bilion


kwota słownie

jeden bilion złotych

1 000 000 000 000 to 0,001 biliarda lub 0,1% biliarda, a do pełnego biliarda brakuje jeszcze 999000000000000.

Liczba 1000000000000​ jest liczbą parzystą, złożoną.


liczba binarna

Przeliczając liczbę 1000000000000​ z zapisu binarnego na dziesiętny otrzymujemy 4096.

Właściwości liczby 1 000 000 000 000

Notacja

polska konwencja edytorska 1 000 000 000 000
polska konwencja matematyczna 1.​000.​000.​000.​000
notacja naukowa 1e12
postać wykładnicza 1 × 1012
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 1110100011010100101001010001000​000000000
oktalny (ósemkowy) 16432451210000
heksadecymalny (szesnastkowy) e8d4a51000

Podzielność (faktoryzacja)

iloczyn wszystkich czynników 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5
iloczyn potęg czynników 212 × 512
liczba pierwsza nie
liczba dzielników 169
Dzielniki liczby 1000000000000:
1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 64, 80, 100, 125, 128, 160, 200, 250, 256, 320, 400, 500, 512, 625, 640, 800, 1000, 1024, 1250, 1280, 1600, 2000, 2048, 2500, 2560, 3125, 3200, 4000, 4096, 5000, 5120, 6250, 6400, 8000, 10000, 10240, 12500, 12800, 15625, 16000, 20000, 20480, 25000, 25600, 31250, 32000, 40000, 50000, 51200, 62500, 64000, 78125, 80000, 100000, 102400, 125000, 128000, 156250, 160000, 200000, 250000, 256000, 312500, 320000, 390625, 400000, 500000, 512000, 625000, 640000, 781250, 800000, 1000000, 1250000, 1280000, 1562500, 1600000, 1953125, 2000000, 2500000, 2560000, 3125000, 3200000, 3906250, 4000000, 5000000, 6250000, 6400000, 7812500, 8000000, 9765625, 10000000, 12500000, 12800000, 15625000, 16000000, 19531250, 20000000, 25000000, 31250000, 32000000, 39062500, 40000000, 48828125, 50000000, 62500000, 64000000, 78125000, 80000000, 97656250, 100000000, 125000000, 156250000, 160000000, 195312500, 200000000, 244140625, 250000000, 312500000, 320000000, 390625000, 400000000, 488281250, 500000000, 625000000, 781250000, 800000000, 976562500, 1000000000, 1250000000, 1562500000, 1600000000, 1953125000, 2000000000, 2500000000, 3125000000, 3906250000, 4000000000, 5000000000, 6250000000, 7812500000, 8000000000, 10000000000, 12500000000, 15625000000, 20000000000, 25000000000, 31250000000, 40000000000, 50000000000, 62500000000, 100000000000, 125000000000, 200000000000, 250000000000, 500000000000, 1000000000000

Przykładowe zdania z użyciem liczby 1000000000000​

1000000000000 bajtów to dokładnie 976562500 KB, lub około 953 674,32 MB, albo około 931,32 GB.
Wokół Ciebie znajduje się spokojnie bilion fotonów.
Nie mniej niż bilion asteroid można dostrzec w przestrzeni pozaziemskiej.