liczba złożona
liczba parzysta
[ ? ]

1 000 000 000 000


💬 słownie

bilion

💡 zapis alternatywny

jeden bilion


💰 kwota słownie

jeden bilion złotych

1 000 000 000 000 to 0,001 biliarda lub 0,1% biliarda, a do pełnego biliarda brakuje jeszcze 999000000000000.

Liczba 1000000000000 jest liczbą parzystą, złożoną.

💾 liczba binarna
Przeliczając liczbę 1000000000000 z zapisu binarnego na dziesiętny otrzymujemy 4096.

Właściwości liczby 1 000 000 000 000

Notacja

polska konwencja edytorska 1 000 000 000 000
polska konwencja matematyczna 1.​000.​000.​000.​000
notacja naukowa 1e12
postać wykładnicza 1 × 1012
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 1110100011010100101001010001000​000000000
oktalny (ósemkowy) 16432451210000
heksadecymalny (szesnastkowy) e8d4a51000

Podzielność (faktoryzacja)

iloczyn wszystkich czynników 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5
iloczyn potęg czynników 212 × 512
liczba pierwsza nie
liczba dzielników 169
Dzielniki liczby 1000000000000:
1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 64, 80, 100, 125, 128, 160, 200, 250, 256, 320, 400, 500, 512, 625, 640, 800, 1000, 1024, 1250, 1280, 1600, 2000, 2048, 2500, 2560, 3125, 3200, 4000, 4096, 5000, 5120, 6250, 6400, 8000, 10000, 10240, 12500, 12800, 15625, 16000, 20000, 20480, 25000, 25600, 31250, 32000, 40000, 50000, 51200, 62500, 64000, 78125, 80000, 100000, 102400, 125000, 128000, 156250, 160000, 200000, 250000, 256000, 312500, 320000, 390625, 400000, 500000, 512000, 625000, 640000, 781250, 800000, 1000000, 1250000, 1280000, 1562500, 1600000, 1953125, 2000000, 2500000, 2560000, 3125000, 3200000, 3906250, 4000000, 5000000, 6250000, 6400000, 7812500, 8000000, 9765625, 10000000, 12500000, 12800000, 15625000, 16000000, 19531250, 20000000, 25000000, 31250000, 32000000, 39062500, 40000000, 48828125, 50000000, 62500000, 64000000, 78125000, 80000000, 97656250, 100000000, 125000000, 156250000, 160000000, 195312500, 200000000, 244140625, 250000000, 312500000, 320000000, 390625000, 400000000, 488281250, 500000000, 625000000, 781250000, 800000000, 976562500, 1000000000, 1250000000, 1562500000, 1600000000, 1953125000, 2000000000, 2500000000, 3125000000, 3906250000, 4000000000, 5000000000, 6250000000, 7812500000, 8000000000, 10000000000, 12500000000, 15625000000, 20000000000, 25000000000, 31250000000, 40000000000, 50000000000, 62500000000, 100000000000, 125000000000, 200000000000, 250000000000, 500000000000, 1000000000000

Przykładowe zdania z użyciem liczby 1000000000000

1000000000000 bajtów to dokładnie 976562500 KB, albo około 953 674,32 MB, lub około 931,32 GB.
Wokół Ciebie znajduje się spokojnie bilion fotonów.
Nie mniej niż bilion asteroid można dostrzec w przestrzeni pozaziemskiej.