liczba złożona
liczba parzysta
[ ? ]

10 000


słownie

dziesięć tysięcy


kwota słownie

dziesięć tysięcy złotych

10 000 to 0,01 miliona lub 1% miliona, a do pełnego miliona brakuje jeszcze 990000.

Liczba 10000​ jest liczbą parzystą, złożoną.


💾 liczba binarna

Przeliczając liczbę 10000​ z zapisu binarnego na dziesiętny otrzymujemy 16.

Właściwości liczby 10 000

Notacja

polska konwencja edytorska 10 000
polska konwencja matematyczna 10.​000
notacja naukowa 1e4
postać wykładnicza 1 × 104
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 10011100010000
oktalny (ósemkowy) 23420
heksadecymalny (szesnastkowy) 2710

Podzielność (faktoryzacja)

iloczyn wszystkich czynników 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5 × 5
iloczyn potęg czynników 24 × 54
liczba pierwsza nie
liczba dzielników 25
Dzielniki liczby 10000:
1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 200, 250, 400, 500, 625, 1000, 1250, 2000, 2500, 5000, 10000

Przykładowe zdania z użyciem liczby 10000​

Przynajmniej dziesięć tysięcy ciał niebieskich można zaobserwować w przestrzeni pozaziemskiej.
W ubiegłej rozgrywce wylosowana została liczba dziesięć tysięcy.
Należność w kwocie 10000 zł rozpisuje się słownie na przelewie jako dziesięć tysięcy złotych, 00/100 groszy.
Dziesięć tysięcy księgozbiorów.
10000 bajtów to około 9,77 KB.
Hanusia zdoła ukuć dziesięć tysięcy bajek z marszu, by zamaskować swoją nieuczciwość.