liczba złożona
liczba parzysta
[ ? ]

10 000


słownie

dziesięć tysięcy


kwota słownie

dziesięć tysięcy złotych

10 000 to 0,01 miliona lub 1% miliona, a do pełnego miliona brakuje jeszcze 990000.

Liczba 10000​ jest liczbą parzystą, złożoną.


liczba binarna

Przeliczając liczbę 10000​ z zapisu binarnego na dziesiętny otrzymujemy 16.

Właściwości liczby 10 000

Notacja

polska konwencja edytorska 10 000
polska konwencja matematyczna 10.​000
notacja naukowa 1e4
postać wykładnicza 1 × 104
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 10011100010000
oktalny (ósemkowy) 23420
heksadecymalny (szesnastkowy) 2710

Podzielność (faktoryzacja)

iloczyn wszystkich czynników 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5 × 5
iloczyn potęg czynników 24 × 54
liczba pierwsza nie
liczba dzielników 25
Dzielniki liczby 10000:
1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 200, 250, 400, 500, 625, 1000, 1250, 2000, 2500, 5000, 10000

Przykładowe zdania z użyciem liczby 10000​

Ten kod ma aż dziesięć tysięcy możliwych kombinacji.
Jesteś całkowicie pewien, że Chojnów i Zbąszyń rozmieszczone są dziesięć tysięcy kilometrów od siebie?
Teraźniejszy kredyt na kupno środków higienicznych na dziesięć tysięcy złotych przyznany został na okres dwóch lat.
Na głowie może znajdować się dziesięć tysięcy kasztanowych włosków.
10000 bajtów to około 9,77 KB.
Należność w kwocie 10000 zł rozpisuje się słownie na przelewie jako dziesięć tysięcy złotych, 00/100 groszy.