ułamek dziesiętny
[ ? ]

1,5


💬 słownie

jeden i pięć dziesiątych


💰 kwota słownie

jeden złoty i pięćdziesiąt groszy