liczba nieparzysta
liczba automorficzna
[ ? ]

1


słownie

jeden


kwota słownie

jeden złoty

1 to 0,001 tysiąca lub 0,1% tysiąca, a do pełnego tysiąca brakuje jeszcze 999.

Liczba 1​ jest liczbą nieparzystą, automorficzną.


liczba binarna

Przeliczając liczbę 1​ z zapisu binarnego na dziesiętny otrzymujemy 1.

Właściwości liczby 1

Notacja

polska konwencja edytorska 1
polska konwencja matematyczna 1
notacja naukowa 1e0
postać wykładnicza 1 × 100
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 1
oktalny (ósemkowy) 1
heksadecymalny (szesnastkowy) 1

Podzielność (faktoryzacja)

Liczba 1 nie rozkłada się na czynniki pierwsze.
liczba pierwsza nie
liczba dzielników 1
Dzielniki liczby 1:
1

Przykładowe zdania z użyciem liczby 1​

Czy to prawda, że Lidzbark oraz Kock są umiejscowione jeden metr pomiędzy sobą?
1 bajt to mniej niż 1 KB (kilobajt).
Odpłatność 1 PLN wpisuje się słownie na przelewie w ten sposób: jeden złoty, 00/100 groszy.
W bagażniku zmieści się jeden przedmiot.
Dagna waży jeden kg.
W minionej rozgrywce wygrała liczba jeden.