ułamek dziesiętny
[ ? ]

0,2​


słownie

dwie dziesiąte


kwota słownie

zero złotych i dwadzieścia groszy