ułamek dziesiętny
[ ? ]

0,0​218​699​


słownie

dwieście osiemnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć dziesięciomilionowych